Vilkår og betingelser vedr. drift- og supportavtaler

Vilkår og betingelser vedr. drift- og supportavtaler

6.1 Driftsarbeidet: Ved etablering av ny nettside, plasseres den hos en internettleverandør (ISP) som sørger for infrastruktur (nettverkslinjer, hardware osv), sikkerhetskopiering, SSL-sertifikat og andre fundamentale behov for at nettsiden skal være tilgjengelig. Kunden trenger imidlertid kun å forholde seg til Launchpoint som leverandør.

Leverandøren skal regelmessig:

  • oppdatere WordPress, temaer, utvidelser, nettbutikk og gjøre QA testing
  • fornye webhotell, domene og SSL-sertifikat
  • monitorere nettsidens oppetid (24/7)
  • skanne nettsiden etter malware og andre trusler
  • utføre hastighets- og søkemotoroptimalisering
  • holde lisenser for programvare vi bruker og betaler for oppdatert
  • Følge opp med kunden dersom avtalt/nødvendig

Driftsarbeidet skal bidra til å:
sikre stabile nettsider med høy tilgjengelighet og oppetid
forebygge feil og problemer
raskt kunne rette opp i problemer som følge av system- og/eller menneskelige feil
øke sikkerheten på nettstedet

Leverandøren plikter til at backup blir tatt hver natt og taes vare på inntil 30 døgn. Leverandøren bistår med gjenopprette fra backup ved behov.

Leverandøren bistår også med feilrettinger, gjenoppretting fra sikkerhetskopi og annen problemløsing ved behov. Ved større arbeid forårsaket av forhold som Leverandøren ikke er
ansvarlig for, kan det påløpe ekstra kostnader. Dette avklares i så fall med kunden på forhånd.

6.2 Webhotell, domene og SSL-sertifikat: Leverandør står for betaling av webhotell, domene og SSL-sertifikat innenfor disse begrensningene:
Webhotell: 10 GB disposisjon for lagring og 250MB for disposisjon til database
Domene for inntil kr. 200,- i året
SSL-sertifikat utstedt av IPS leverandør Leverandør bruker

6.3 Avtalens varighet: Standard avtaleperiode er 36 måneder fra inngåelse, med mindre annet er spesifisert i kontrakten mellom Leverandøren og Kunden. Avtalen fornyes automatisk med 12 måneder ved utløpet av avtaleperioden.

6.4 Oppsigelse: Avtaleforholdet kan sies opp skriftlig med 3 måneders varsel før utløp av avtaleperioden. Ved måned-til-måned-kontrakter gjelder også en 3-måneders oppsigelsesfrist. Ved mislighold av de økonomiske forpliktelsene fra Kunden kan Leverandør si opp avtalen med 30 dagers varsel.

6.5 Betaling: Tjenesten skal forhåndsbetales for 6 eller 12 måneder av gangen med mindre annet er avtalt separat.

6.6 Oppstart av drifts- og/eller supportavtale: Gjelder fra publisering av nettside eller senest 3 måneder etter at utviklingen er startet. Ved tilfeller hvor utviklingen har gått over 3mnd vil det tilbys en svært gunstig pris på driftsavtale før nettsiden publiseres. Det vil også tilbys i mange tilfeller å flytte på oppstartsdato til ordinær drifts- og/eller supportavtale.

Skroll til toppen